Papers | Overzicht Papers 2016

Het congres heeft plaatsgevonden op 2 en 3 november 2016. Bekijk de terugblik. 


Hieronder staan de door de NVC 2016-begeleidingscommissie positief beoordeelde papers. De papers zijn beoordeeld op relevantie en inhoudelijke kwaliteit. De inhoud is van meerwaarde voor het werk van verkeers- en mobiliteitprofessionals. De kennis wordt gedeeld op de website, in de NVC Congresbundel 2016 en via de mediakanalen van het NVC 2016, Verkeerskunde, Verkeer in Beeld en CROW en op het congres.

   

Overzicht Papers 2016 

 1. Resultaten PraktijkProef Amsterdam in-car | Eline Jonkers en Isabel Wilmink (TNO)

 2. CycleRAP veiligheidsindicator fietsinfrastructuur | Gert Jan Wijlhuizen (SWOV), Hendrik Jellema (Provincie Friesland), Roxy Tacq (ANWB)

 3. Markering en Rijtaakondersteunende Systemen | Een verkenning naar het functioneren van Lane Assist | Evert Klem  en Mark Gorter (Royal HaskoningDHV)

 4. Genomineerd Beste Bijdrage 2016 | De capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten | Hans Godefrooij, Hanneke Welten (DTV Consultants) en Robert Hulshof (CROW-Fietsberaad)

 5. Fietsstraten, de introductie voorbij | Rico Andriesse (Goudappel Coffeng) en Robert Hulshof (CROW)

 6. Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS | Discussiepaper | Henk Taale (Rijkswaterstaat, TrafficQuest en TU Delft), Isabel Wilmink (TNO en TrafficQuest) en Aroen Soekroella (TNO)

 7. Het Nieuwe Regelen: kansen en bedreigingen voor de huidige praktijk | Discussiepaper | Ronald van Katwijk (TNO, TrafficQuest), Henk Taale (RWS, TrafficQuest), Luc Prinsen (Goudappel), Harm Jan Mostert (Provincie Noord-Holland), Leon Deckers (DTV Consultants), Robert Kooijman (Gemeente Rotterdam)

 8. Realisatie publieke oplaadpalen: ervaringen en leerpunten | Bart Groen (Gemeente Leiden), Rik Verhoeven (Studio Bereikbaar, gedetacheerd bij Gemeente Leiderdorp)

 9. Geloofwaardigheid van verkeerslichtenregelingen onder druk? | Yuri Koenen, Hanneke Welten, Daniel Schreinemacher (DTV Consultants)

 10. De VeloViewer: hier fietst Den Haag! | R. (Rinse) Gorter, MSc (Gemeente Den Haag), ir. J. (Jasper) Vries (Gemeente Den Haag)

 11. Stedelijk mobiliteitsbeleid langs de SUMP-meetlat gelegd | Teije Gorris en Sören Blankers (DTV Consultants/NHTV)

 12. De Fietsmonitor: schatten van stedelijke fietsstromen op basis van data uit verkeerslichten en het OVIN | Sander Veenstra MSc (Witteveen+Bos), dr. ir. Tom Thomas (Universiteit Twente).

 13. Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement: van tekentafel naar toepassing in de praktijk | Ir. Koen Adams, Jaap van Kooten, Ir. Erik-­Sander Smits (Arane Adviseurs in verkeer en vervoer)  

 14. Zelfrijdende auto: panacee of fata morgana? | Martin Kroon (oud-projectleider rijsnelheden en rijgedrag (VROM/DGM), promotor en instructeur Het Nieuwe Rijden

 15. Genomineerd Beste Bijdrage 2016 | De oudere fietser valt, daar kunnen we iets aan doen! | Rosemary Dubbeldam, Carola Engbers, Jaap Buurke, Hans Rietman (Roessingh Research and Development)

 16. Effectbepaling C-ITS en geautomatiseerd rijden | Bert van Velzen(Sweco)

 17. Inschatten, monitoren en evalueren van verkeershinder bij wegwerk: Wat kan er beter? | Discussiepaper | Pieter Jacobs (Heijmans N.V. (presentatie Bart Elbers)), Natascha Kijk in de Vegte en Albert Nijenhuis (Transpute)

 18. Back to basics met verkeerslichtenregelingen | Ruud van den Dries, Martijn Harmenzon en Jaap Vreeswijk (MAP Traffic Management)
 19. De nieuwe databron: Modelled Car Data | Bas van der Bijl en Niels Henkens (Sweco Nederland B.V.)

 20. Robuustheid en wegontwerp | Alex van Loon (Rijkswaterstaat), Maaike Snelder (TNO)

 21. Maatschappelijke baten van Incident Management | Hans Drolenga en Wouter Mieras (Sweco Nederland), Eeltje Hoekstra (Rijkswaterstaat)

 22. Genomineerd Beste Bijdrage 2016 | Steden snel verbonden in één Daily Urban System | Martijn Abeling (Movares), Niels Herber (NS).

 23. Inzicht in bereikbaarheid: naar een score per woning | Maartje van Reedt Dortland, Peter de Jong en Martin Bruinewoud (Kadaster) | Trefwoorden: GIS, open data, bereikbaarheid.

 24. Friese pilot SEH-registratie verkeersongevallen | Karin Klein Wolt (VeiligheidNL) en Jannie Docter (Medisch Centrum Leeuwarden), Sipke van der Meulen Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân.

 25. Rapportage 2.0: Herkomst- bestemmingsonderzoek Utrecht | Anton Wijbenga (MAPtm), Mehmet Duzenli, (Connection Systems), Robert Hoenselaar, (Gemeente Utrecht) | Trefwoorden: onlinerapportage, verkeersonderzoek, visualiseren, delen, gegevensanalyse.

 26. Noorderblindheid | Pascal Hettinga | Trefwoorden: Drachten – Leek, ongevalskenmerken, beleving, onderzoek, conclusie, gedragsverandering.

 27. De fietsketenverplaatsing, van leuk speeltje naar essentieel onderdeel van een bereikbaarheidsvisie | Discussiepaper | Klaartje Arntzen (IenM) en Hans Voerknecht (CROW) | Trefwoorden: Fiets, ketenverplaatsing, Mobility as a Service.

 28. Snelheid als indicator voor verkeersveiligheid: van theorie naar praktijk | Hans van Mook (Antea Group), Ruud Dodemont (Stadsregio Amsterdam) | Trefwoorden: SPI, verkeersveiligheid, snelheid, proactief, handhaving.

 29. Het bereikbaarheidsmodel van de toekomst | Marco van der Linden en Chris Verweijen (Movares) | Trefwoorden: bereikbaarheid, innovatief, open source data, openbaar vervoer, ketenmobiliteit.

 30. Ready for take off! De CityCoaster staat klaar voor vertrek, stapt u ook in? | Ing. Erik Jongenotter (Wittenveen+Bos), Ir. Leo de Jong en Sanne van Zundert, Msc. (beiden Keypoint Consultancy) | Trefwoorden: CityCoaster, compact vervoersconcept, efficiënt ruimtegebruik, herbruikbaar materiaal, C-ITS.

 31. Peer-to-peer carsharing: stimuleren of niet? | Friso Metz en Tomas Dillema (beiden Advier) | Trefwoorden: autodelen, gemeenten, duurzaamheid, communicatie, transitie.

 32. Spookfiles A58 op transitiepad | Paul Bevers (Provincie Noord-Brabant), Pierre van Veggel (Van Veggel Mobiliteitsadvies) | Trefwoorden: coöperatieve technologie, ITS, routekaart Beter Geïnformeerd op Weg, publiek-private samenwerking, pre-commercial procurement, systeemintegratie.

 33. Files oplossen? Reizigers zelf laten doen! | Paul Veelenturf, Frans Jan Douglas, (P2managers, Rossum) 

 34. Met visuele middelen succesvol participeren op wijkniveau | Aart de Koning, Lucas van der Linde (beiden Goudappel Coffeng), Thijs van Daalen (student NHTV Breda) | Trefwoorden: burgerparticipatie, spidergraph, co-creatie, bereikbaarheid, visualisatie.

 35. Innoveren op het innovatiepad | Johan Beltman en Leo de Jong (Keypoint Consultancy) | Trefwoorden: innovatiepad, regelgeving, voetgangers, fietsers, aansprakelijkheid.

 36. De weg delen met semi-autonome voertuigen: Een experimenteel onderzoek naar de beleving van veiligheid, controle en verantwoordelijkheid | Janne Hofstee (stagiaire Royal HaskoningDHV, Amersfoort), Niki Hukker (Royal HaskoningDHV, Amersfoort) | Trefwoorden: belevingsonderzoek, rijtaakondersteuning, veiligheid, controle, verantwoordelijkheid.

 37. Amsterdam Lelylaan als verbinding tussen stad en snelweg: een ontwerpend onderzoek | Laura Groenendijk en Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng) | Trefwoorden: Amsterdam Lelylaan, A10, transformatie, flexibel, automatische voertuigen.

 38. Hebben we het licht (wel) gezien? | Maurice Donners (Philips Lighting Research – Department Public Spaces, CIE Division 4 ‘Lighting and Signalling for Transport’) | Trefwoorden: openbare verlichting, straatverlichting, perceptie, zichtbaarheid, verkeerspsychologie, verkeersveiligheid, ouderen.

 39. Capaciteitsschatting van turborotondes op voertuig- en stroomniveau | L.G.H.(Bertus) Fortuijn (Technische Universiteit Delft, Transport en Planning), Turbo Traffic Solutions) en Serge Hoogendoorn (Technische Universiteit Delft, Transport en Planning) | Trefwoorden: turborotonde, capaciteit, kalibratie, hiaat, hiaatacceptatiemodel.

 40. Resultaten pilot zelfrijdend voertuig in AppelschaDavid de Vries, Haryt Dijkman, Hendrik Jellema (Provincie Fryslân), Frans Hamstra (Drietachtig), Daniël Koelikamp (Provincie Groningen), Rolf Meerbach (Provincie Drenthe).

 41. Fietsmodellering: lopende ontwikkelingen en toekomstige vragen | Discussiepaper | Peter Morsink, Erik Toes, Rens van Overdijk (Royal HaskoningDHV), Atze Dijkstra (SWOV) | Trefwoorden: fietsmodellering, routekeuze, verkeersveiligheid, micro-simulatie, verkeersmodellen.

 42. Floating car data: geschikt voor toepassingen op DRIPS? | M.G. Uenk-Telgen MSc (Nationale Databank Wegverkeersgegevens)

 43. Bereikbaarheidsplan Renovatie Velsertunnel: van tegenstand tot medestand! | Ilkel Taner (Rijkswaterstaat West Nederland Noord,  Saskia Blaas (Tappan Communicatie), Arne Oostveen (Ingenieur à la carte), Huib Beets (XTNT Experts in Traffic and Transport)| Trefwoorden: Omgevingsmanagement, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, communicatie, stakeholdersmanagement.

 44. Een goed ontwerp is (maar) het halve werk… | Joep Lax (XTNT), Gerard Tertoolen (XTNT) | Trefwoorden: Ontwerp, gedrag, gedragsbeïnvloeding, schouw. 

   

Welkom op het NVC 2016 | Programmaoverzicht | Inschrijven congres

 

Aanmelden

Meld u aan met uw LinkedIn-profiel om aan de discussies deel te nemen.

Log in met LinkedIn

Paperauteurs 2016

Afbeelding

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie beoordeelt de papers. Geeft feedback en is tijdens het congres aanspreekpunt voor auteurs en co-auteurs. De commissieleden zijn:


Martin van Maarseveen

Universiteit Twente / ITC (voorzitter)

Bart Brenninkmeijer
Nederlandse Spoorwegen

Marco van Burgsteden
Gemeente Wageningen

Cécile Cluitmans

Arcadis

Erik van Hal

Gemeente Eindhoven

Cor van der Klaauw
Provincie Fryslan

Govert Schermers
SWOV


Ineke Spapé
NHTV / SOAB

Aad de Winter
Rijkswaterstaat / WVL 

 

Will Clerx

Gemeente Rotterdam